Säkerhet

Vi vill att du ska känna dig säker och trygg när du besöker oss. Här hittar du allt relaterat till säkerhet.

Viktigt att veta

Väskförbud på Stockholmsmässan och Hem & Villamässan?

Beslutet om totalt väskförbud på större evenemang gäller i dagsläget inte mässor, med undantag för Gymnasiemässan.

Utifrån det rådande läget i samhället har Polismyndigheten fattat beslut om ett totalt väskförbud på större evenemang i Sverige. Beslutet omfattar inte mässor. Stockholmsmässan har däremot fattat ett beslut gällande Gymnasiemässan där det kommer vara väskförbud för besökare.

Undantag gäller för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in. Beslutet kan förändras med kort varsel så vi uppmanar besökare, utställare och samarbetspartners att hålla sig uppdaterade.

För mer information om väskförbud på större evenemang | Polismyndigheten (polisen.se)

 

Förhöjd terrorhotnivå?

Säkerhetspolisen (SÄPO) har höjt terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Beslutet är inte baserat på en enskild händelse och ska ses som en strategisk och långsiktig bedömning. Orsaken till beslutet är ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige och bedömningen är att hotet kommer att bestå under en längre tid.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder. Stadens verksamheter är öppna som vanligt. Vi på Stockholmsmässan följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen och Stockholms stad.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. 

Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Hur påverkas Stockholmsmässan av beslutet?

Verksamheten fortgår som vanligt. Vi har löpande kontakt med polisen och Stockholms stad och följer deras rekommendationer. Vi har även dialog med övriga mässanläggningar om säkerhetsarbetet.

Säkerhetspolisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt och vara medvetna om det säkerhetsläge som råder. Stadens verksamheter är öppna som vanligt och vi på Stockholmsmässan har en löpande dialog med polisen och vår ägare Stockholms stad. Vi kommenterar inte vilka säkerhetsåtgärder vi vidtagit.

Övrig information om säkerhetsläget och användbara länkar

Polisen
Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Allmän information från MSB

Stockholms stad
Om säkerhetsläget

HJÄRTSÄKER ZON

Välkommen till en hjärtsäker anläggning.

SHORE-CERTIFIERING

Stockholmsmässan visar vägen framåt för mötesindustrin – fortsatt certifierade inom hög internationell säkerhetsklass.