Hållbarhet

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet.

Vi skapar möten som för människan och samhället framåt

FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Globala målen

Hem & Villamässan bidrar till dessa mål genom en rad åtgärder. Vi har valt att fokusera på mål 4, 7 och mål 12 som vi känner ligger närmast oss och där vi kan påverka mest.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.