Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Hem & Villamässan bidrar till dessa mål genom en rad åtgärder. Vi har valt att fokusera på mål 4, 7 och 12 som vi känner ligger närmast oss och där vi kan påverka mest.

FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Mål 4 - God utbildning för alla

 • Hem & Villamässan arbetar för att erbjuda god utbildning för alla, både genom scenprogrammet och rådgivning inom olika områden, exempelvis nybyggnation, tillbyggnad, badrum, VVS, el, solceller.
 • Fokusområdet Bygga nytt, Renovera och Smarta hemmet – vi erbjuder kunskap och rådgivning för konsumenter som ska bygga hus.
 • Minibyggarna – Genom aktiviteten erbjuds barn och föräldrar möjligheten att tillsammans bygga naturfrämjande verk vilket resulterar i kunskapsbaserat lärande.
 • Undermål 4.A – Hem & Villamässan strävar efter att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, exempelvis genom aktiviteter som Minibyggarna.

Mål 7 - Hållbar energi för alla

 • Fokusområdet Smarta hemmet – Vi erbjuder kunskap och rådgivning för smarta lösningar med energieffektivisering som resultat.
 • Vi stödjer och uppmuntrar till en mer hållbar omställning inom energibranschen.
 • Vi erbjuder kunskap via scenprogrammet från branschorganisationen Svensk Solenergi.
 • Fokusområdet Bygga nytt – Vi erbjuder kunskap om hur du kan effektivisera energiförbrukningen gällande uppvärmning av huset.
 • Undermål 7.2 – Hem & Villamässan arbetar för att öka andelen förnybar energi i världen, exempelvis genom att inspirera till hållbara val som solceller.
FNs globala mål, Agenda 2030, mål 12
FNs globala mål, Agenda 2030, mål 8

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

 • Hem & Villamässan uppmuntrar till användandet av digitala skyltar istället för tryckta.
 • Fokusområdet Bygga nytt – vi arbetar med detta genom att exempelvis stödja användandet av prefabricerade hus istället för lösvirke.
 • Fokusområdet Renovera – vi arbetar med detta genom att exempelvis stödja användandet av fasader med järnvitriol som förlänger ett hus livslängd.
 • Vi arbetar mot målet att utöka mässan med byggnadsvård, ett område som kan komma från och med 2023, och exempelvis innefatta återbruk av material/cirkuläret.
 • Fokusområdet Smarta hemmet – vi uppmuntrar till konsumtion av smarta produkter för effektivisering, lägre kostnader och enkelhet.
 • Undermål 12.8 – Hem & Villamässan arbetar för att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar, exempelvis genom inspiration och medvetenhet.

Läs mer om Stockholmsmässans hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet handlar om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov, och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Stockholmsmässans hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tre fokusområden: Sustainable Community, Sustainable Environment och Sustainable Innovation.